Informacje

Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w II Forum Psychiatrii Środowiskowej, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 17-18.10.2012.

Forum jest częścią corocznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej , które organizowane są we Wrocławiu przez Stowarzyszenie „Otwarty Krąg” od 2002 r .

Temat tegorocznego Forum to „Potęga rodziny!” – stąd wiodące wykłady koncentrować się będą wokół roli rodziny i sieci społecznej w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

Z okazji Forum we Wrocławiu gościć będziemy wybitnych specjalistów z zakresu psychiatrii , psychoterapii z Polski, Finlandii, Niemiec, Norwegii.

Swoją obecność potwierdzili m.in. :
prof.dr hab.J.Wciórka
,
prof.dr hab.B.de Barbaro,
prof.dr hab.M.Załuska,
doc.dr hab.K.Prot-Klinger,
a z Finlandii- twórca systemu leczenia środowiskowego „Open Dialogue Approach”- prof. J.Seikkula.

W dniu 19.10.2012 prof. J.Seikkula poprowadzi seminarium i warsztaty m. in. dla lekarzy i terapeutów dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem w pracy z klientem, jego rodziną i siecią społeczną.

Obradom Forum towarzyszyć będą -wystawa prac plastycznych , fotograficznych osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz prezentacja rękodzieła.

Tegoroczne Forum udało się zorganizować przy wydatnym udziale Fundacji Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości . Bez zaangażowania i pasji członków Fundacji nie byłoby możliwe przygotowanie tej międzynarodowej konferencji – za co bardzo serdecznie im dziękuję.

Jeszcze raz zapraszam do aktywnego udziału w Forum oraz w Dniach Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej . Program kampanii i agenda Forum wkrótce będzie zamieszczona na stronie www.forum-psychiatrii.pl.

Mam nadzieję, że Forum – jako ważne wydarzenie dla naszego środowiska – umożliwi wymianę doświadczeń terapeutom pracującym w różnych podejściach psychoterapeutycznych , umocni nadzieję na zdrowienie tym, którzy mają osobiste doświadczenie choroby psychicznej , wzbudzi nadzieję na to, że „otwarty dialog” jest możliwy także w naszej rzeczywistości.

Organizatorem Dni Solidarności z Osobami z Doświadczeniem Choroby Psychicznej jest Stowarzyszenie „Otwarty Krąg” , Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego. Organizatorem Forum Psychiatrii Środowiskowej – Stowarzyszenie „Otwarty Krąg”, Oddział Wrocławski PTP , Naukowa Sekcja Psychiatrii Środowiskowej PTP Wrocław, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii. Tak, jak w ubiegłym roku wspiera nas organizacyjnie Fundacja Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości ,

 Serdecznie zapraszam !

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii
Ewa Bartecka-Piłasiewicz

Prezes Oddziału Wrocławskiego PTP
dr n. med. Jan Aleksander Beszłej